• Preklad je umenie možného.

    (Joseph Brodsky)

  • Žena krásna a verná je taká ojedinelá, ako dokonalý preklad poézie. Preklad obyčajne nie je pekný, keď je verný a nie je verný, keď je pekný.

    (William Somerset Maugham)

  • Vlastnosťou ušlachtilého človeka je neprenáhlenosť v reči a rýchlosti v činoch.

    (Konfucius)

O mne

Na prekladateľskom trhu pôsobím od roku 2008 kedy som úspešne absolvovala odbornú skúšku súdneho prekladateľa a bola následne zapísaná do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Predtým som na Univerzite študovala a úspešne ukončila magisterské štúdium v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii nemecký jazyk a kultúra. Hlavnými znakmi mojej práce a to na čo kladiem dôraz sú profesionalita, rýchlosť a skúsenosti s rôznymi druhmi prekladov z rôznych odvetví.

Moje ciele

Hlavným cieľom mojej práce je vyhovieť požiadavkám mojích zákazníkov.

Moja vízia

Mojou víziou je vybudovať u klientov vieru, že sa môžu na mňa opäť kedykoľvek obrátiť.

Moje hodnoty

Pocit spokojnosti z kvalitne vykonanej práce je pre mňa tou najväčšou hodnotou.

Prekladateľské služby

Najčastejšie prekladateľské služby do/z nemeckého jazyka sú v týchto oblastiach:

Osobné dokumenty

Sobášny, rodný list, doklady o štátnom občianstve a iné...

Obchodné dokumenty

Výpisy z obchodného registra, obchodné zmluvy, hospodárska a iná korešpondencia...

Štúdium

Vysvedčenia, diplomy, certifikáty, výpisy zo štúdia a iné...

Vozidlá

Odhlásenie vozidla, technické preukazy, certifikáty konformity a iné...

Odborná literatúra

Novinové články, internetové články, odborné knihy, beletria a iné...

Zdravotné dokumenty

Zdravotné záznamy, lekárske správy, a iné...

Referencie

Kontaktujte ma

2018-2024 © Preklady Mgr. Lea Filipová. Všetky práva vyhradené. | Created by KUPSON s.r.o.